BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Architektūros fakultetas (VGTU) - mokslo ir tyrimų organizacija, veikianti ir ruošianti specialistus kūrybinių industrijų sektoriuje. VGTU pirmasis sukūrė ir pradėjo įgyvendinti Kūrybinių industrijų specialistų aukštojo mokslo ruošimo programą Lietuvoje. Universiteto studentai jau eilę metų atlieka praktiką ir įsidarbina klasterio įmonėse. VGTU architektūros fakulteto veiklos apima įvairius tyrimus, mokymus, konsultacijas ir kitas veiklas, formuojant miestų erdves bei infrastruktūrą, kurios įtakoja ir socialinius - ekonominius procesus. Fakulteto darbuotojai ir studentai turi didelę patirtį šios srities tyrimuose ir taikomosiose veiklose, kurią perduoda klasterio nariams, o kartu savo veikloje diegia ir perima naujausias simuliavimo ir vizualizavimo technologijas iš klasterio įmonių (profesionalios vizualizacijos ir simuliatoriai ypatingai svarbūs modeliuojant įvairius urbanistinės plėtros procesus). Fakultetas tiesiogiai dirba su socialinių procesų simuliavimo ir rizikų mažinimo programomis, dalyvauja tarptautinėje klasterių bendradarbiavimo programoje, formuoja architektūros simuliatorių kūrimo koncepcijas.

Rodyk draugams

Gairės : | rašyti komentarą

Ikolta

uzupiscreativecluster | 2010-11-24 | Ikolta, Nariai

UAB „Ikolta” - klasteryje specializuojasi techninės įrangos surinkime (angl. hardware), taip pat kuria ir administruoja specializuotą darbui su simuliatoriais kompiuterinę įrangą, serverius, vartotojo sąsajas (angl. interface), kitų techninių priemonių pritaikymą simuliatoriams. Viena iš svarbių įmonės veiklų - projektų valdymas. Per beveik dešimt veiklos metų dirbdama KI ir IKT rinkoje, įmonė turi savo vartotojų ratą, plečia veiklą Lietuvoje bei užsienyje. Kompanijos veiklos krypčių sąraše - kompiuterių gamyba; prekyba kompiuterine įranga; kompiuterinės duomenų apsaugos sistemos; IT sprendimai; kompiuterinių tinklų, sistemų, serverių, kompiuterių diegimas, aptarnavimas, priežiūra; įrangos garantinis aptarnavimas ir remontas. Įmonėje įdiegtos kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos ISO 9001:2000 ir ISO 14000:2004.

Rodyk draugams

Gairės : | rašyti komentarą

Vilniaus kolegijos menų fakultetas

uzupiscreativecluster | 2010-11-24 | Nariai, Vilniaus kolegija

Vilniaus kolegija - aukštųjų koleginių studijų lyderė, rengia kultūrinės veiklos vadybos specialistus, jau keletą metų bendradarbiauja su klasterio įmonėmis - kolegijos studentai atlieka praktiką, rengia savo mokslinius darbus bei tyrimus, yra studentų, rašančių diplominius darbus iš klasterio veiklos, keletas po mokslų ir įsidarbino Klasterio įmonėse.
Menų fakulteto misija:
- Parengti aukštos kvalifikacijos kultūrinės veiklos vadybos, muzikos pedagogikos, šokio pedagogikos, populiariosios muzikos ir pramoginio scenos meno specialistus su aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu, atitinkančiu visuomenės poreikius.
- Padėti tobulinti profesinę kvalifikaciją.
- Ugdyti bendruosius ir specialiuosius asmenybės gebėjimus bei pilietines vertybines nuostatas.

Rodyk draugams

Gairės : | rašyti komentarą

Paddock magazine Ltd. - žurnalas, leidžiamas Londone (platinamas anglakalbėse šalyse), skirtas „Formulei 1″. Automobilių industrija labai išsivysčiusi ir joje lenktynių, automobilių kūrimo ir kt. simuliatoriai yra viena iš prioritetinių sričių. Įmonė turi ofisą Užupyje, bendradarbiauja su Klasterio nariais jau daugiau negu 10m. ir padeda vystyti Klasterio plėtrą Anglijoje ir kitose šalyse.

Rodyk draugams

Gairės : | rašyti komentarą

VšĮ „Bendruomenių santykių konsultantai” (BSK) - pagrindinis įmonės veiklos tikslas yra kompleksinė ir darni bendruomenių, verslo, švietimo, ekonominė, kultūros ir socialinė plėtra. Pastaruosius tris metus strateginė organizacijos veiklos kryptis - kūrybinių industrijų ir EKO bendruomenių bei rinkos vystymas:
- 2009 m. įmonės specialistai dalyvavo tarptautiniuose klasterių kompetencijos tinklo organizuojamuose mokymuose Lietuvoje ir užsienyje, inicijavo ekologijos ir kūrybinių industrijų klasterių finansavimo programą Lietuvoje.
- BSK įtraukta į tarptautinį projektą „The Strategic Project on Trans-national Commercial Activities in Research & Innovation, Clusters and in SME-Networks” (StarDust), kurio prioritetas - inovacijų kūrimas Baltijos jūros regione. Projekte StarDust dalyvauja 34 organizacijos iš skirtingų šalių - Norvegijos, Danijos, Suomijos, Estijos, Lenkijos, Latvijos ir kt. StarDust projektas siekia sustiprinti tarptautinį vaidmenį diegiant inovacijas, pagerinti technologijų ir žinių sklaidą bei pritaikymą užsienio valstybėse.
- Inicijavo ir įgyvendino projektą Užupio respublikos kūrybinių industrijų (KI) žemėlapis - tai bandymas nuosekliau įsigilinti į kūrybinių industrijų potencialą Užupio Respublikoje. Tyrime pritaikė sukurtas unikalias socialinio kapitalo ir kūrybinių industrijų žemėlapiavimo (angl. mapping) metodikas.
- Dalyvavo ekspertų grupėje LR Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu rengiant galimybių studiją „Lietuvos kūrybinės ir kultūrinės industrijos” bei „Kūrybinių industrijų nacionalinę kompleksinę programą”, yra Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos nariai.
- 2010 m. - Kultūros ministerijos inicijuotame Baltijos šalių ekspertų (Lietuva, Latvija, Estija) forume „Patirties rengiant kūrybinių industrijų žemėlapius apsikeitimas”, skaitytas pranešimas „Creative industry mapping - what works and what don’t” remiantis Užupio KI žemėlapio patirtimi.
- 2009 m. vasarą BSK darbuotojai atstovaudami Vilniaus miestą tarptautinėje konferencijoje Berlyne „Creative Megapolies” pristatė Užupio Respubliką, kaip socialinę kūrybinę inovaciją bei Užupio kūrybinį klasterį.
- 2009 m. parengtas ir publikuotas tyrimas “Simuliacinių ir mokomųjų žaidimų rinka, jos vystymosi tendencijos”.
- Nuo 2009 m. sukurtas ir palaikomas kūrybinių industrijų portalas www.kurybinesindustrijos.lt, organizuojamos apklausos, inicijuojamos diskusijos.
- 2008 12 - Kartu su LR Seimo nariais LR Seime inicijuotas ir surengtas forumas “Užupio fenomenas: kūryba, bendruomenė, inovacijos”, pristatytas Užupio kūrybinių industrijų žemėlapis, tyrimo rezultatai.
- 2008 11 - parengtos ir kūrybinių industrijų strategijos vystymo LR Seimo narių grupei pateiktos “Kūrybinių industrijų vystymo Lietuvoje gairės” (pasiūlymai bei rekomendacijos).
- 2008 rudenį - inicijuota visuomenės diskusija apie kūrybinių industrijų įtaką šalies ekonomikos vystymuisi. Organizuotas kreipimasis į visas politines partijas prieš rinkimus siekiant išsiaiškinti ir užfiksuoti jų planus susijusius su kūrybinių industrijų vystymu. Video tyrimas interviu - kaip Lietuvos politikai, mokslo ir verslo atstovai supranta ir vertina kūrybines industrijas, publikuota www.uzupiozinios.lt Naujienose, Vilniaus dienos www.vilniausdiena.lt portaluose.
- Konsultavo „Oskaro Koršunovo teatrą” rengiant kūrybinių industrijų centro plėtros projektą ir inicijavo eilę kitų projektų.

Rodyk draugams

Gairės : | rašyti komentarą

Kantorius

uzupiscreativecluster | 2010-11-24 | Kantorius, Nariai

UAB „Kantorius” - įmonės pagrindinė veiklos kryptis - kompiuterinis programavimas. Klasteryje bendrovė specializuojasi e-administracijos valdyme, projektų valdyme, kartu su kitais Klasterio nariais kuria ekonominių procesų valdymo simuliatorius, programas, kaip mažinti rizikas ir jas valdyti (įmonės veikla - programavimas). Bendrovė yra pripažinta e-administracijos ir dokumentų valdymo sprendimų lydere, jos sukurta sistema „Kontora” naudojama plačiai Lietuvoje (~70proc. rinkos savivaldybių ir valstybės įstaigų). Įdiegti sprendimai:
- Vyriausybės kanceliarijoje (pavedimų institucijoms vykdymo ir teisės aktų rengimo proceso kontrolė), Vidaus reikalų ministerijoje, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (specializuotas projektų modulis), Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (3800 naudotojų, apskaitoma per 2 milijonų dokumentų dešimtyje apskričių ir 60-yje teritorinių padalinių, elektroniniai dokumentų perdavimai, integracija su kitomis informacinėmis sistemomis), Statistikos departamente, Valstybės sienos apsaugos tarnyboje (11 teritorinių padalinių), Valstybinėje ligonių kasoje, 3 teritorinėse ligonių kasose;
- AB „Lietuvos energija” (integracija su personalo ir finansų apskaitos sistemomis), AB „Lietuvos geležinkeliai” (apskaitoma per 40 skirtingų tipų dokumentų bei veiklos procesų, per 120 registracijos žurnalų, specializuotas projektų modulis), AB „Turto bankas”, leidykla „Šviesa” (specializuotas užsakymų modulis);
- Valstybinėje darbo inspekcijoje, Informacinės visuomenės plėtros komitete, Marijampolės apskrities viršininko administracijoje, Konkurencijos taryboje, VĮ „Registrų centre”, Vilniaus oro uoste, Marijampolės kolegijoje, Kauno kolegijoje, Darbo rinkos mokymo tarnyboje;
- Kauno m. (visi struktūriniai padaliniai, apie 100 registracijos žurnalų), Kauno raj., Šiaulių m., Marijampolės, Šilutės, Prienų, Alytaus, Molėtų, Panevėžio raj., Druskininkų, Palangos savivaldybėse ir kt.
Didžiausi Kontoros plėtros pasiekimai - šios sistemos komponentų pagrindu sukurtos nacionalinės informacinės sistemos:
- LINESIS - Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinė sistema;
- VATARAS - Valstybės tarnautojų registro informacinė sistema;
- VATIS - Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema;
- VPMIS - Viešųjų pirkimų monitoringo (stebėsenos) informacinė sistema.

Rodyk draugams

Gairės : | rašyti komentarą

Ivedus

uzupiscreativecluster | 2010-11-24 | Ivedus, Nariai

UAB „Ivedus” - įmonė turi ilgametę profesionalią patirtį kuriant ir testuojant mokomuosius simuliatorius, specializuojasi žaidimų kūrimo projektų valdyme, techninių užduočių rengime, bendradarbiauja su klasterio įmonėmis kuriant mokomuosius simuliatorius. Jau keletą metų įmonės direktorius Šarūnas Šliteris yra Blizzard Entertainment kompanijos - JAV kompanija, viena iš pasaulio kompiuterinių žaidimų kūrimo lyderių - beta testuotojas. Visi iki šiol šios kompanijos kurti žaidimai sulaukė neeilinės sėkmės, daugybės apdovanojimų ir savo laikmečiui rekordinių pardavimų. Testavo žaidimą „World of Warcraft” - populiariausias pasaulyje daugelio žaidėjų žaidimas vaidmenimis (virtualus World of Warcraft pasaulis turi apie 12 000 000 gyventojų ir lenkia daugumą realių valstybių). Šiuo metu testuoja jų kompanijos naują strateginį žaidimą „Star craft2″. Su Rusijos kampanija Flashki.ru (www.flashki.ru) kūrė kompiuterinius žaidimus užsienio rinkai, taip pat Lietuvoje kūrė geležinkelio transporto mokomuosius ir prezidentinės rinkiminės kampanijos simuliatorius. Įmonės veiklos taip pat apima programinės bei multimedia įrangos kūrimo, leidybos, tiekimo, naudojimo konsultacijų ir techninio aptarnavimo paslaugas. Įmonė sukūrė specializuotą programinę įrangą, skirtą vaizdo transliacijoms, taip pat organizuoja interaktyvių paslaugų transliacijų metu teikimą. Vystomi projektai:
- Nuotolinių mokymų sistemos ir mokomieji simuliatoriai. Įmonės specialistai sukūrė ir toliau tobulina distancinio mokymo sistemą “Learn&Go”, kurios pagalba mokymų dalyviai interaktyviu distanciniu būdu dalyvauja mokymuose sau patogiu laiku. Mokymai diegti Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijoje, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykloje.
- Bendruomeninės medijos kanalų kūrimas. Projektas skirtas bendruomenių socialinių bei profesinių tinklų formavimui ir plėtrai. Tai nepriklausomi TV ir radijo kanalai veikiantys internetu ir mobiliais telefonais su tiesioginių transliacijų „Video go” paslauga Jie leidžia individui, verslo grupei, bendruomenei susikurti savo media transliacijų kanalą, kuriame jo vartotojas gali skelbti naujienas, kurti tikslinį radio ir TV šou, bei alternatyvius ar specializuotus informacijos srautus. Projektas įdiegtas Užupio bendruomenėje, Užupio TV.
- Reklaminių žaidimų kūrimas. Sukurtas reklaminis internetinis žaidimas kelionių agentūrai ZIP Travel: http://game.ziptravel.lt/.
- Interaktyvių žemėlapių kūrimas. Projektai: Užupio kūrybinių industrijų žemėlapis www.uzupiozinios.lt/zemelapis, Kūno kultūros ir sporto departamentui „Lietuvos sporto objektų žemėlapis”: http://www.kksd.lt/sporto_objektai/, kt.
- Internetinių portalų su specializuotomis duomenų bazėmis kūrimas.

Rodyk draugams

Gairės : | rašyti komentarą

Infosistema

uzupiscreativecluster | 2010-11-24 | Infosistema, Nariai

UAB „Infosistema” - įmonė turi ilgametę patirtį kuriant, testuojant, diegiant rinkoje mokomuosius simuliatorius, specializuojasi kompiuterinių žaidimų kūrime, projektų valdyme, bendradarbiauja su klasterio įmonėmis kuriant mokomuosius simuliatorius (programavimas, grafiniai sprendimai, žaidimo koncepcijos, kt.). Tai viena seniausiai multimedia projektų srityje dirbančių ir didžiausią multimedia projektų įgyvendinimo patirtį turinčių Lietuvos įmonių. Teikia kompleksinį aptarnavimą el. strategijos, el. verslo modelių kūrime, kompiuterinės grafikos, dizaino, multimedijos paslaugas, vykdo sukurto projekto populiarinimą, vystymą, palaikymą. Sukūrė ir palaiko portalą www.zaidimai.com. Tai pats lankomiausias žaidimų puslapis Lietuvoje. Per mėnesį šią svetainę aplanko iki 400 000 unikalių lankytojų, per metus tai sudaro apie 3 milijonus apsilankymų. Po sėkmingos www.zaidimai.com portalo veiklos, pradėta plėsti veiklą šioje srityje. 2008 metais pasirašyta sutartis su vienais pirmaujančių interneto žaidimų kūrėjų pasaulyje, kompanija XS-Software (Bulgarija). Per 2 bendradarbiavimo metus adaptuoti į lietuvių, rusų, latvių, estų kalbas 3 žaidimai, juose pritaikyta ir įvesta lietuviškų žaidimo motyvų, pvz. „Riterių karuose” atsirado lietuvių rasė (su lietuviška kareivių apranga, lietuviškais personažais, žaidimo stiliumi).
Populiariausių žaidimų www.zaidimai.com portale statistika:
Žaidimas „Riterių karai”:
- registruotų narių skaičius - 424 000;
- svetainę aplanko iki 120 000 lankytojų per mėnesį;
- 2009 metais svetainę aplankė - 1 240 000 lankytojų;
- 2010 metais planuojama, kad svetainę aplankys - iki 1 800 000 lankytojų.
Žaidimas „Kosmoso karai”:
- registruotų narių skaičius - 100 000;
- svetainę aplanko iki 30 000 lankytojų per mėnesį;
- 2009 metais svetainę aplankė - 430 000 lankytojų;
- 2010 metais planuojama, kad svetainę aplankys - 800 000 lankytojų.
Žaidimas „Mafijos karai”:
- registruotų narių skaičius - 80 000;
- svetainę aplanko iki 120 000 lankytojų per mėnesį;
- 2010 metais planuojama, kad svetainę aplankys - 1 500 000 lankytojų;

Naujausias Infosistema sukurtas internetinis žaidimas - simuliatorius krepšinio „menedžeris” „BasketBOSS”. Žaidime galima tapti krepšinio komandos vadovu, atlikti visas krepšinio vadovavimo funkcijas - formuoti komandą, organizuoti ir žaisti rungtynes, parduoti bilietus ir suvenyrus, valdyti personalą, finansus ir areną. Žaidžiama realiu laiku su tikrais varžovais. Žaidimas šiuo metu dar testuojamas ir tobulinamas.
Infosistema taip pat teikia tokias paslaugas: tinklapių ir kitų interneto projektų kūrimas ir atnaujinimas; kompiuterinės grafikos, dizaino, multimedijos paslaugos; turinio valdymo sistemos „Bitrix” diegimas; interneto marketingo vykdymas - konsultacijos, reklama internete, reklaminės antraštės, interneto svetainių lankomumo statistika, svetainės optimizavimas paieškos sistemoms (kad paieškos sistemos lengvai rastų tinklapį) ir kt.
Įmonės vadovas Marius Pareščius - klasterio rinkodaros vadovas, turi ilgametę patirtį kuriant, testuojant, diegiant rinkoje mokomuosius simuliatorius, turi didžiausią įdirbį Lietuvoje kuriant socialinius tinklus ir kompiuterinius žaidimus, bei užsienio žaidimus adaptuojant į Lietuvos rinką.

Rodyk draugams

Gairės : | rašyti komentarą

UAB „Informacijos saugumo agentūra” (ISA) - darbuotojai dalyvavo specializuotose mokymuose, kuriuos organizavo ISECOM (The Institute for Security and Open Methodologies). Tai viena iš Ispanijos La Salle universiteto krypčių (http://www.lasalle.edu/). Metodika vadinama OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual). Jos dėka, yra sukuriamos virtualios verslo kompanijos su pilnai kompiuterizuota infrastruktūra ir tokia infrastruktūra yra testuojama, ieškomos jos pažeidžiamiausios arba mažiausiai valdomos informacijos nuotėkio galimybės. Darbuotojai pasisėmė profesionalios patirties ir sėkmingai vysto šias veiklas Lietuvoje. Nuo 2007 metų ISA yra partneris šių sistemų, metodikos kūrime ir testavime. Taip pat yra sertifikuota ISECOM ir gali atlikti testavimus, bei kitų specialistų mokymus. Nuo 2008 metų turi HHS (Hacker HighSchool) licencijas. Tai mokymai suvokti grėsmes virtualioje erdvėje, kuriant virtualius scenarijus, kuriuos simuliuoja Ispanijos ISECOM institutas. ISA dalyvavo parodose: InfoBalt (Lietuva) ir Inform Bezopasnast 2009 (Maskva). Šiuo metu vykdo sutartį su Kauno regiono pataisos inspekcija, kuriai kuria automatizuotą mokomąjį simuliacinį žaidimą su integruota žaidėjų profiliavimo sistema. Šio projekto tikslas yra mažinti socialinę atskirtį ir padėti nuteistiesiems integruotis į darbo rinką per simuliacinį žaidimą ugdant jų socialinius įgūdžius. ISA vadovas Šarūnas Grigaliūnas (klasterio technologinių sprendimų vadovas) turi unikalias kompetencijas ir specializaciją - yra Hakerių aukštosios mokyklos dėstytojas (HHST), įsilaužimo į kompiuterinius tinklus vertintojas, nusikaltimų elektroninėje erdvėje specialistas, praėjęs simuliacinių žaidimų orientuotų į saugumo sistemų simuliacijas mokymus.

Rodyk draugams

Gairės : | rašyti komentarą

Užupio Meno Inkubatorius

uzupiscreativecluster | 2010-11-24 | Nariai, Užupio meno inkubatorius

VšĮ „Užupio meno inkubatorius” (UMI) - pirmasis meno inkubatorius rytų Baltijos šalyse, jungiantis virš 130 kūrybinių verslų ir kūrėjų bendruomėnę Užupyje, Lietuvoje ir užsienyje. Tai jau 13m. veikianti organizacinė ašis Užupyje sistemingai vystanti kūrybinio produko kūrimo ir distribucijos sistemą - kūrėjų, KI verslų inkubavimą, galerijas, kūrybines dirbtuves (mokymai ir patalpos), parodas, pristatymus, vietinius ir tarptautinius projektus ir renginius, kūrybinių inovacijų diegimą ir sklaidą, ir pan. UMI bendradarbiaudama su UCC parengė ir planuoja įgyvendinti plėtros projektą remiamą ES struktūrinių fondų pagal „Asistentas 2″ programą. Viena iš numatytų inkubatoriaus plėtros krypčių yra multimedia menai (tame tarpe ir kompiuteriniai žaidimai). Naujame inkubatoriaus komplekse planuojama įrengti visą reikiamą techninę bazę multimedia menams ir verslams vystyti, kurie turėtų sėkmingai integruotis Klasterio veiklose ir plėtroje.

Rodyk draugams

Gairės : | rašyti komentarą